Co zawiera projekt?

Co zawiera projekt?

Oferujemy Państwu gotowe projekty hal sportowych.

Co wyróżnia projektowane przez nas hale sportowe:

 • Są zróżnicowane pod względem metrażu, typu konstrukcji, kształtu i oczywiście konkretnych zastosowań
 • Z łatwością można je adaptować do warunków lokalnych
 • Są tanie i szybkie w montażu
 • Są oszczędne w eksploatacji

W skład opracowania wchodzą:

 • projekt architektury
 • projekt konstrukcji
 • projekt instalacji wody ciepłej i zimnej
 • projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
 • projekt centralnego ogrzewania
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • projekt kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową
 • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

Ponadto:

 • kosztorys inwestorski
 • przedmiar robót
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji projektowej w wersji pdf

Termin wykonania:14 dni od dnia otrzymania podpisanej umowy lub zlecenia.

Dodatkowe atuty naszej oferty:

 • Dofinansowanie – nasze projekty podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Wykonujemy studia wykonalności i wypełniamy wnioski o dofinansowanie hal sportowych
 • Zakup z wolnej ręki - z uwagi na cenę poniżej 14 000 Euro nasze projekty mogą być sprzedawane z wolnej ręki bez konieczności ogłaszania przetargu

Jeśli chcieliby Państwo:

 • Uzyskać więcej informacji odnośnie naszej oferty
 • Zapytać, który z naszych projektów najlepiej dostosuje się do posiadanych warunków oraz oczekiwań
 • Bezpłatnie otrzymać od nas wizualizację projektu na mapie, z możliwością wrysowania propozycji wyposażenia sportowego

Zapraszamy do kontaktu!