Niezbędne dokumenty

Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji projektu gotowego:

  • Wypis z rejestru gruntów, mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna
  • Warunki techniczne przyłączenia budynku hali do sieci zewnętrznych,
  • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Badania geologiczne gruntu pod projektowaną halą,
  • Mapa do celów projektowych.