• Default
 • Title
 • Date
 • Random
Super User

Super User

Read More

Jak zamówić projekt

piątek, 23 październik 2015 12:44

Dokumentację projektową można zamówić przesyłając do biura:

 1. Zamówienie - druk zamówienia do pobrania  FormularzZamowienia.pdf PDF
 2. Umowę - projekt umowy do pobrania Umowa_Halesportowe.pdf PDF
 3. Kontaktując się telefonicznie z biurem po numerem: 12 661 82 35
 4. Kontaktując się z biurem poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Read More

Niezbędne dokumenty

piątek, 23 październik 2015 12:28
Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji projektu gotowego:

 • Wypis z rejestru gruntów, mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna
 • Warunki techniczne przyłączenia budynku hali do sieci zewnętrznych,
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Badania geologiczne gruntu pod projektowaną halą,
 • Mapa do celów projektowych.
 • Read More

  Adaptacja projektu

  piątek, 23 październik 2015 12:27
  Co to jest adaptacja projektu gotowego?

  Adaptacja projektu gotowego to dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych i terenowych.

  Do czego służy adaptacja projektu gotowego?

  Wykonanie adaptacji jest niezbędne do przekształcenia projektu gotowego w projekt budowlany, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Kto może wykonać adaptację projektu gotowego?

  Adaptacji projektu gotowego może dokonać każdy projektant, który posiada stosowne do tego uprawnienia.

  Jak wykonać adaptację projektu gotowego do lokalnych warunków?

 • Na mapie do celów projektowych nanieść budynek hali wraz z przyłączami mediów do sieci zewnętrznych, z infrastrukturą drogową, parkingami oraz ewentualnym łącznikiem, tworząc tym samym plan zagospodarowania terenu.
 • Trasy proponowanych przyłączy należy uzgodnić w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
 • Wykonać projekty przyłączy mediów do sieci zewnętrznych i uzgodnić je u Gestorów sieci.
 • Wykonać projekt łącznika (o ile będzie wymagany).
 • Wykonać sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku uwzględniając lokalne obciążenia normatywne wynikające ze strefy klimatycznej, a na podstawie badań geologicznych dostosować fundamenty hali do warunków gruntowych.
 • Dostosować instalacje wewnętrzne do warunków miejscowych.
 • Osoby adaptujące projekty poszczególnych branż powinny podpisać projekt jako autorzy adaptacji.
 • Zaopiniować projekty przez rzeczoznawców ppoż., sanepid i BHP.
 • Read More

  Co zawiera projekt

  piątek, 23 październik 2015 12:27

  Oferujemy Państwu gotowe projekty hal sportowych.

  Co wyróżnia projektowane przez nas hale sportowe:
  • Są zróżnicowane pod względem metrażu, typu konstrukcji, kształtu i oczywiście konkretnych zastosowań
  • Z łatwością można je adaptować do warunków lokalnych
  • Są tanie i szybkie w montażu
  • Są oszczędne w eksploatacji
  Cena projektu gotowego: 23 750zł + VAT

  za kompletną dokumentację budowlaną wielobranżową.

  W skład opracowania wchodzą:

 • projekt architektury
 • projekt konstrukcji
 • projekt instalacji wody ciepłej i zimnej
 • projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
 • projekt centralnego ogrzewania
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • projekt kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową
 • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej
 • Ponadto:

 • kosztorys inwestorski
 • przedmiar robót
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji projektowej w wersji pdf
 • Termin wykonania:14 dni od dnia otrzymania podpisanej umowy lub zlecenia.

  Dodatkowe atuty naszej oferty:
  • Dofinansowanie – nasze projekty podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Wykonujemy studia wykonalności i wypełniamy wnioski o dofinansowanie hal sportowych
  • Zakup z wolnej ręki - z uwagi na cenę poniżej 14 000 Euro nasze projekty mogą być sprzedawane z wolnej ręki bez konieczności ogłaszania przetargu
  Jeśli chcieliby Państwo:
  • Uzyskać więcej informacji odnośnie naszej oferty
  • Zapytać, który z naszych projektów najlepiej dostosuje się do posiadanych warunków oraz oczekiwań
  • Bezpłatnie otrzymać od nas wizualizację projektu na mapie, z możliwością wrysowania propozycji wyposażenia sportowego
  • Czekamy na Państwa kontakt!